Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να υπολογίσετε πόσες μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες χρειάζεστε και πόσοι καθαρισμοί απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους.

Α) Για εκδηλώσεις:

Συναυλίες, ρεσιτάλ, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

Διάρκεια εκδήλωσης (ημέρες):
Αριθμός ατόμων:
Απαιτούμενες τουαλέτες:
Απαιτούμενοι ημερήσιοι καθαρισμοί:

Β) Για εργοτάξια:

Για κάθε δώδεκα με δεκαπέντε (12-15) άτομα απαιτείται από μια χημική τουαλέτα με μια εβδομαδιαία συντήρηση.