Ο «ΓΛΑΡΟΣ» στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες του και ακολουθώντας τις καθημερινά αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέπτυξε Συστήμα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 και τον Ιανουάριο του 2002 έλαβε Πιστοποιητικού Ποιότητας απο αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Το Πρότυπο διαχείρησης ποιότητας ISO 9001:2000 συμορφώνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες οργάνωσης επιχειρήσεων και πλέον ο «ΓΛΑΡΟΣ» είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες του πιστοποιημένες υπηρεσίες . Η Εταιρεία «ΓΛΑΡΟΣ», επιθεωρήθηκε στις 12/2/03 από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης BM TRAPA και κρίθηκε οτι εφαρμόζει με επιτυχία το σύστημα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001: 2000.

iso_9001


back