Είναι το πλέον διαδεδομένο και κατάλληλο μοντέλο για βαριά, κατ΄ επιβαρημένη χρήση, καθώς δεν απαιτείται καμιά ενέργεια του χρήστη για την λειτουργία του.

Χρησιμοποιούνται συνήθως από τις τεχνικές εταιρείες για τα εργοτάξιά τους.

open_toilet


back