ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ TOP-SAN

Η καινοτομία της TOP-SAN βασίζεται στον σχεδιασμό της λεκάνης της τουαλέτας. Έχει τοποθετηθεί διάφραγμα διαχωρισμού με περιστρεφόμενη ταινία inox, καθαριζόμενο με μηχανική δράση από ειδική λεπίδα. Έτσι η TOP-SAN προσφέρει 250 πλήρεις χρήσεις της τουαλέτας εκμεταλλευόμενη όλη την χωρητικότητα της δεξαμενής των λυμάτων 300 λίτρων, αφού για τον καθαρισμό και την απολύμανση του διαφράγματος απαιτείται ψεκασμός μόνο 8 λίτρων υγρού διαλύματος.

Έτσι για τον καθαρισμό του διαφράγματος δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος της ανακύκλωσης των λυμάτων αλλά ούτε και δεξαμενή καθαρού νερού με αποτέλεσμα την μέγιστη οικονομία σε νερό αλλά και τα υψηλότερα στάνταρτ υγιεινής.

Συνολικά η λεκάνη -δεξαμενή TOP-SAN έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Είναι κλειστού τύπου, δηλαδή δεν υπάρχει οπτική επαφή των λυμάτων από τον χρήστη
  • Διαθέτει ειδικό μοχλό που κινεί την περιστρεφόμενη ταινία inox
  • Ανεξάρτητη δεξαμενή υγρού διαλύματος απολύμανσης χωρητικότητας 8 lt
  • Διαθέτει μηχανισμό αυτόματης ανύψωσης του καθίσματος μετά από κάθε χρήση
  • Εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευή του διαφράγματος ώστε να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής
  • Σπρέι αρωματισμού καμπίνας μετά από κάθε χρήση
topsan3topsan1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOP-SAN

Κατά την χρήση της τουαλέτας TOP-SAN συμβαίνουν τα παρακάτω (video):

  • Μετά την χρησιμοποίηση της τουαλέτας γίνεται χρήση του μοχλού ώστε η διαχωριστική ταινία να περιστραφεί και να αδειάσει τα λύματα στην δεξαμενή.
  • Ταυτόχρονα με την περιστροφή παρουσιάζεται η άλλη πλευρά της η οποία έχει καθαριστεί μηχανικά από ειδική μεταλλική λεπίδα. Το υγρό που χρησιμοποιείται για την απολύμανση της ταινίας συγχρόνως αρωματίζει την τουαλέτα με σπρέι.
  • Το κάθισμα της λεκάνης με αυτόματο μηχανισμό μετά από κάθε χρήση βρίσκεται σε κάθετη θέση και παραμένει στεγνό.
topsan_see_it_work
Πιέστε να δείτε πως λειτουργεί


back